Функции за сума и произведение на числа до N

Да се направи функция, която пресмята сумата на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи функция, която пресмята произведението на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи програма, която позволява въвеждане на числo и отпечатва:

 1. сумата и произведението на числата до това число
 2. стойността на израза S=(1+2+3+…+N)/(1*2*3*…*N)
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Функции за сума и произведение на числа до N

 1. bobby666666 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  	void suma(int n){
  		int sum=0;
  	for(int i=1;i<=n;i++){
  	sum+=i; }
  cout<<"Sbora na chislata ot 1 do "<<n<<" e "<<sum<<endl;
  }
  	void umnojenie(int n){
  		int umn=1;
  	for(int i=1;i<=n;i++){
  	umn*=i; }
  cout<<"Umnojenieto na chislata ot 1 do "<<n<<" e "<<umn<<endl;
  
  }
  void delenie(double n){
  			double umn=1;
  	for(int i=1;i<=n;i++){
  	umn*=i; }
  		double sum=0;
  	for(int i=1;i<=n;i++){
  	sum+=i; }
  cout<<"sumata na chislata do n / proizwedenieto na chislata do n = "<<sum/umn;
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
   suma (3);
   umnojenie(4);
  delenie(4);	
  	
  	return 0;
  	
  } 
  • Данаил каза:

   Богдане, вярно е като код, но не е оптимално. На практика във функцията delenie() имаш кода на предните две. Ако те можеха да връщат резултат, а не да го отпечатват на екрана, в нея можеше просто да извикаш тези функции и те да ти сметнат сумата и произведението. Пробвай да подобриш кода.

Вашият коментар