* Преброй което ти кажа

Да се напише програма, която позволява да се въведат 5 символа, които да се броят и после 20 други символа. Програмата да извежда колко пъти сме въвели някой от 5-те символа в началото.

По желание: Въвеждането на символи да спре при въвеждане на точка.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to * Преброй което ти кажа

 1. Виктория каза:
  program Project1;
  var
   BrPov, i: integer;
   Sim1, Sim2, Sim3, Sim4, Sim5, C: char;
  begin
   BrPov:= 0;
  
   WriteLn('Vavete 5 simvola');
   Read(Sim1, Sim2, Sim3, Sim4, Sim5);
   WriteLn;
  
   WriteLn('Vavedete 20 simvola');
   For i:= 1 to 20 do begin
    Read(C);
    if (C = Sim1) or (C = Sim2) or (C = Sim3) or (C = Sim4) or (C = Sim5) then
    Inc(BrPov);
   end;
   WriteLn;
  
   WriteLn('Povtarqt se ', BrPov, ' simvola');
   ReadLn;
   ReadLn;
  end. 
   

Вашият коментар