* Какво си видял?

Да се напише програма, която позволява да се въведат 20 символа от диапазона (‘ ‘..’~’). Програмата да изведе всички символи, които са били въведени, по веднъж. Например при вход abcabcbcc програмата да изведе abc.

По желание: Програмата да отпечата и дали:

 1. сред въведените е имало поне една буква
 2. сред въведените е имало поне една цифра
 3. всички символи са само букви
 4. не е въведена нито една буква
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to * Какво си видял?

 1. Боряна каза:
  program project1;
  type
   TSimvoli=set of char;
  const
   Bukvi=['A'..'Z', 'a'..'z'];
   Cifri=['0'..'9'];
  var
   C: char;
   videni: TSimvoli;
   i: integer;
  begin
   videni:=[];
   for i:=1 to 20 do begin
    Read(C);
    Include(videni, C);
   end;
   Write('Videni sa: ');
   for C:=' ' to '~' do
    if C in videni then
     Write(C);
   WriteLn;
   ReadLn;
   if Bukvi*videni<>[] then
    WriteLn('Imashe i bukvi.');
   if Cifri*videni<>[] then
    WriteLn('Imashe i cifri.');
   if Bukvi>=videni then
    WriteLn('Vsichki biaha bukvi.');
   if Bukvi*videni=[] then
    WriteLn('Niamashe bukvi.');
   ReadLn;
  end.
  
 2. Данаил каза:
  program project1;
  // тип за множеството от видени символи
  type
   TSimvoli = set of char;
  const
   Cifri = ['0'..'9'];
  var
   C: char;
   Videni: TSimvoli;
   i: integer;
  begin
   // отначало множеството на видените не съдържа нищо
   Videni:= [];
   for i:= 1 to 20 do begin
    Read(C);
    // като въведем някой символ го запомняме като виден
    Include(Videni, C);
   end;
   WriteLn('Videni sa:');
   // обхождаме всички възможни символи
   for C:= ' ' to '~' do
    // ако дадения символ е сред видените, отпечатваме го
    if C in Videni then
     Write(C);
   WriteLn; // добавяме нов ред накрая, защото горе е Write
   ReadLn; // за да прочетем новия ред в клавиатурния буфер (горе сме чели с Read)
   ReadLn;
  end. 

Вашият коментар