Модул за работа с дати

Да се създаде модул за работа с дати, който съдържа следните функции:

 1. четене на дата от клавиатурата
 2. извеждане на дата на екрана в различен формат (например 31.10.2013, 10/31/2013)
 3. проверка дали две дати съвпадат
 4. проверка коя е по-късната от две дати
 5. преминаване към следваща година
 6. преминаване към следващ месец
 7. преминаване към следващ ден
 8. извеждане на сезона за дадена дата
 9. ** прибавяне на определен брой дни към дата

Напишете програма, която демонстрира този модул.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Модул за работа с дати

 1. Данаил каза:

  Ето началото на модула:

  unit dati;
  
  interface
  
  //четене на дата от клавиатурата
  procedure ChetiData(out D, M, G: integer);
  
  //извеждане на дата на екрана 
  procedure PechatData(D, M, G: integer);
  
  //проверка дали две дати съвпадат
  function SravniDati(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): boolean;
  
  //проверка коя е по-късната от две дати
  function PoGoliamaData(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): integer;
  
  implementation
  
  procedure ChetiData(out D, M, G: integer);
  begin
   Write('Den: ');
   ReadLn(D);
   Write('Mesec: ');
   ReadLn(M);
   Write('Godina: ');
   ReadLn(G);
  end;
  
  procedure PechatData(D, M, G: integer);
  begin
   Write(D, '.', M, '.', G);
  end;
  
  function SravniDati(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): boolean;
  begin
   Result:= (d1=d2) and (m1=m2) and (g1=g2);
  end;
  
  function PoGoliamaData(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): integer;
  begin
   // да се довърши: да връща 1 ако първата дата е по-голяма,
   // 2 ако втората е по-голяма или 0 ако двете дати са равни
  end;
  
  end.

  Ето и главната програма, която го ползва:

  program project1;
  
  uses dati;
  
  var
   d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer;
  begin
   WriteLn('Vavedete parvata data:');
   ChetiData(d1, m1, g1);
  
   WriteLn('Parvata data e');
   PechatData(d1, m1, g1);
  
   WriteLn('Vavedete vtorata data:');
   ChetiData(d2, m2, g2);
   if SravniDati(d1, m1, g1, d2, m2, g2) then
    WriteLn('Parvata data e ravna na vtorata');
  
   ReadLn;
  end.
 2. procsy каза:

  Без последната подточка.
  Програмата.

   program project1;
  
  uses unit1;
  
  var
   d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer;
  begin
   WriteLn('Vavedete parvata data:');
   ChetiData(d1, m1, g1);
  
   WriteLn('Parvata data e');
   PechatData(d1, m1, g1);
  
   WriteLn('Vavedete vtorata data:');
   ChetiData(d2, m2, g2);
   if SravniDati(d1, m1, g1, d2, m2, g2) then
    WriteLn('Parvata data e ravna na vtorata');
    PoGoliamaData(d1, m1, g1, d2, m2, g2);
     Writeln;
    Godinapokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2);
    Mesecpokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2);
    Denpokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2);
    Sezoni1(d1, m1, g1, d2, m2, g2);
    Sezoni2(d1, m1, g1, d2, m2, g2);
  
    ReadLn;
  end.                                  

  И модула

   unit unit1;
  
  interface
  
  //четене на дата от клавиатурата
  procedure ChetiData(out D, M, G: integer);
  
  //извеждане на дата на екрана
  procedure PechatData(D, M, G: integer);
  
  //проверка дали две дати съвпадат
  function SravniDati(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): boolean;
  
  //проверка коя е по-късната от две дати
  function PoGoliamaData(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): integer;
  
  Procedure Godinapokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  
  Procedure Mesecpokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  
  Procedure Denpokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  
  Procedure Sezoni1(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  
  Procedure Sezoni2(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  
  
  
  implementation
  
  procedure ChetiData(out D, M, G: integer);
  begin
   Write('Den: ');
   ReadLn(D);
   Write('Mesec: ');
   ReadLn(M);
   Write('Godina: ');
   ReadLn(G);
  end;
  
  procedure PechatData(D, M, G: integer);
  begin
   Write(D, '.', M, '.', G);
  end;
  
  function SravniDati(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): boolean;
  begin
   Result:= (d1=d2) and (m1=m2) and (g1=g2);
  end;
  
  function PoGoliamaData(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer): integer;
  begin
   // да се довърши: да връща 1 ако първата дата е по-голяма,
   // 2 ако втората е по-голяма или 0 ако двете дати са равни
   If g1<g2 then
     Write('Po-golqmata data e ',d2,'.',m2,'.',g2)
    else If g1>g2 then
       Write('Po-golqmata data e ',d1,'.',m1,'.',g1)
    else If m1<m2 then
     Write('Po-golqmata data e ',d2,'.',m2,'.',g2)
    else If m1>m2 then
     Write ('Po-golqmata data e ',d1,'.',m1,'.',g1)
    else If m1<m2 then
     Write('Po-golqmata data e ',d2,'.',m2,'.',g2)
    else If d1>d2 then
     Write('Po-golqmata data e ',d1,'.',m1,'.',g1)
    else If d1<d2 then
     Write('Po-golqmata data e ',d2,'.',m2,'.',g2)
  
  
  end;
  
  procedure Godinapokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  begin
   g1:= g1+1;
   g2:= g2+1;
   WriteLn('Godinata na purwata data e veche ',g1);
   WriteLn('Godinata na wtorata data e veche ',g2);
  end;
  
  procedure Mesecpokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  Const Maxm = 12;
  
  begin
   m1:= m1+1;
   m2:= m2+1;
   If m1 > Maxm then
     Writeln ('error')
    else If m2 > maxm then
       Writeln('error')
    else If m2 <= maxm then
   WriteLn('Meseca na purwata data e veche ',m1)
    else If m2 <= maxm then
    WriteLn('Meseca na wtorata data e veche ',m2)
  end;
  
  procedure Denpokusno(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  Const Maxd = 31;
  begin
  d1:= g1+1;
   d2:= g2+1;
   If d1 > Maxd then
     Write ('error')
    else If d2 > maxd then
       Write('error');
   WriteLn('Denq na purwata data e veche ',d1);
   WriteLn('Denq na wtorata data e veche ',d2);
  end;
  
  procedure Sezoni1(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  begin
  m1:=m1+1;
  Case (m1) of
   12,1,2:Writeln('Sezona e Zima');
   3,4,5:Writeln('Sezona e Prolet');
   6,7,8:Writeln('Sezona e Lqto');
   9,10,11:Writeln('Sezona e Esen');
   else Writeln('Nevaliden mesec');
  end;
  
  end;
  
  procedure Sezoni2(d1, m1, g1, d2, m2, g2: integer);
  begin
  m2:= m2+1;
  Case (m2) of
   12,1,2:Writeln('Sezona e Zima');
   3,4,5:Writeln('Sezona e Prolet');
   6,7,8:Writeln('Sezona e Lqto');
   9,10,11:Writeln('Sezona e Esen');
   else Writeln('Nevaliden mesec')
   end;
  
  end;
  end.      
  • Данаил каза:

   Ехааа, Любо, колко дълга програма и модул! И как добре си се справил с изследването на вариантите за по-голяма дата. Но повторенията в кода трябва да ти дават знак, че функциите не са съвсем ефективни. Обади ми се да го обсъдим…

Вашият коментар