Модул за проверка на символи

Да се създаде модул за работа със символи, който съдържа:

 1. константи за множеството на главните и на малките латински букви, на цифрите, на аритметичните операции и препинателните знаци
 2. функции за проверка дали един символ е главна или малка латинска буква или цифра, аритметична операция или препинателен знак
 3. * функция, връщаща вида на символа: главна или малка латинска буква, цифра, аритметична операция, препинателен знак или друг символ
 4. процедура,която получава символ и отпечатва пълната информация за него

Напишете програма, която демонстрира този модул.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Модул за проверка на символи

 1. Svetli Kamenov каза:
  program project1;
  
  uses Unit1;
  
  var
   S:Char;
  begin
   Writeln('Vavedi simvol');
   Readln(S);
   ProverkaSimvol(S);
   Writeln;
  
   InfoSimvol(S);
   Readln;
  end.
  

  и модула:

  unit Unit1;
  
  interface
  const
   TGlavniB = ['A'..'Z'];
   TMalkiB = ['a'..'z'];
   TCifri = ['0'..'9'];
   TAritmetichno = ['+','-','*','/','<','>','='];
   TPrepinatelni = ['.',',','!','?',';',':','(',')','[',']','-'];
  
  function ProverkaSimvol(S:char):integer;
  procedure InfoSimvol(S:char);
  
  implementation
  function ProverkaSimvol(S:char):integer;
  begin
   if S in TGlavniB then
    Result:=1;
   if S in TmalkiB then
    Result:=2;
   if S in TCifri then
    Result:=3;
   if S in TAritmetichno then
    Result:=4;
   if S in TPrepinatelni then
    Result:=5;
  
   case Result of
    1:Writeln('Simvola e glavna bukva');
    2:Writeln('Simvola e malka bukva');
    3:Writeln('Simvola e cifra');
    4:Writeln('Simvola e aritmetichen znak');
    5:Writeln('Simvola e prepinatelen znak');
   else Writeln('Nqmam nujnata klalifikaciq che da razpoznaq tozi znak');
   end;
  
  end;
  
  procedure InfoSimvol(S: char);
  begin
   if S in TGlavniB then
    case S of
     'A':Writeln('Tova e purvata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'B':Writeln('Tova e vtorata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'C':Writeln('Tova e tretata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'D':Writeln('Tova e chetvurtata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'E':Writeln('Tova e petata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'F':Writeln('Tova e shestata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'G':Writeln('Tova e sedmata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'H':Writeln('Tova e osmata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'I':Writeln('Tova e devetata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'J':Writeln('Tova e desetata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'K':Writeln('Tova e edinaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'L':Writeln('Tova e dvanaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'M':Writeln('Tova e trinaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'N':Writeln('Tova e chetrinaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'O':Writeln('Tova e petnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'P':Writeln('Tova e shestnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'Q':Writeln('Tova e sedemnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'R':Writeln('Tova e osemnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'S':Writeln('Tova e devetnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'T':Writeln('Tova e dvaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'U':Writeln('Tova e dvaiset i purvata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'V':Writeln('Tova e dvaiset i vtorata ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'W':Writeln('Tova e dvaiset i tretata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'X':Writeln('Tova e dvaiset i chetvurtata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'Y':Writeln('Tova e dvaiset i petata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
     'Z':Writeln('Tova e dvaiset i shestata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e glavna');
    end;
  
   if S in TMalkiB then
    case S of
     'a':Writeln('Tova e purvata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'b':Writeln('Tova e vtorata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'c':Writeln('Tova e tretata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'd':Writeln('Tova e chetvurtata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'e':Writeln('Tova e petata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'f':Writeln('Tova e shestata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'g':Writeln('Tova e sedmata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'h':Writeln('Tova e osmata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'i':Writeln('Tova e devetata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'j':Writeln('Tova e desetata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'k':Writeln('Tova e edinaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'l':Writeln('Tova e dvanaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'm':Writeln('Tova e trinaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'n':Writeln('Tova e chetrinaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'o':Writeln('Tova e petnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'p':Writeln('Tova e shestnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'q':Writeln('Tova e sedemnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'r':Writeln('Tova e osemnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     's':Writeln('Tova e devetnaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     't':Writeln('Tova e dvaistata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'u':Writeln('Tova e dvaiset i purvata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'v':Writeln('Tova e dvaiset i vtorata ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'w':Writeln('Tova e dvaiset i tretata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'x':Writeln('Tova e dvaiset i chetvurtata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'y':Writeln('Tova e dvaiset i petata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
     'z':Writeln('Tova e dvaiset i shestata bukva ot latinskata azbuka. Bukvata e malka');
    end;
  
   if S in TCifri then
      Writeln('Simvola e chislo ot polojitelnoto mnojestvo');
  
   if S in TAritmetichno then
    case S of
     '+':Writeln('Tova e aritmetichen znak za sabirane. Izpolzvat se v izchisleniqta');
     '-':Writeln('Tova e aritmetichen znak za izvajdane. Izpolzvat se v izchisleniqta');
     '*':Writeln('Tova e aritmetichen znak za umnojenie. Izpolzvat se v izchisleniqta');
     '/':Writeln('Tova e aritmetichen znak za delenie. Izpolzvat se v izchisleniqta');
     '>':Writeln('Tova e aritmetichen znak za po-golqmo. Izpolzvat se v izchisleniqta');
     '<':Writeln('Tova e aritmetichen znak za po-malko. Izpolzvat se v izchisleniqta');
     '=':Writeln('Tova e aritmetichen znak za ravno. Izpolzvat se v izchisleniqta');
    end;
  
   if S in TPrepinatelni then
    case S of
     '.':Writeln('Tova e prepinatelen znak za krai na izrechenieto');
     ',':Writeln(*Tova e prepinatelen znak za razdelqne na izrecheniqta na chasti
     ili za izbroqvane na dumi*);
     '!':Writeln('Tova e prepinatelen znak za izrazqvane na vuzklicanie');
     '?':Writeln('Tova e prepinatelen znak za izrazqvane na vupros');
     ':':Writeln('Tova e prepinatelen znak sled, koito se izbroqvat dumi');
     ';':Writeln('Tova e prepinatelen znak za izbroqvane na dumi');
     '(':Writeln('Tova e prepinatelen znak za obodobqvane na dumi ili izrazi');
     ')':Writeln('Tova e prepinatelen znak za obodobqvane na dumi ili izrazi');
     '[':Writeln('Tova e prepinatelen znak za obodobqvane na dumi ili izrazi');
     ']':Writeln('Tova e prepinatelen znak za obodobqvane na dumi ili izrazi');
     '-':Writeln('Tova e prepinatelen znak, koito e podoben na dvete tochki ":"');
    end;
  
  
  end;
  
  end.
  
  • Данаил каза:

   Ехаа, колко подробен анализ на символи! Браво! Според мен обаче можеш да разделиш функцията ProverkaSimvol() на две: едната част да връща като резултат типа на символа, а втората – на базата на резултата на първата да съобщава какво е разпознато. Така ще имаш удобен инструмент за когато ти е нужно само разпознаване, както и друг и за когато ти е нужно и отпечатване на разпознатото.

Вашият коментар