Тефтерче с телефони

Напишете програма, която да ви служи като тефтерче с телефони на познати:

 • можете да запишете имената и телефоните на ваши познати във файл
 • можете да ги прочетете от файла и да ги изведете на екрана
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Тефтерче с телефони

 1. Боряна каза:
  program tefter;
  procedure Zapis;
  var
   ime, tel: string;
   F: text;
  begin
   Assign(F, 'tefter.txt');
   Rewrite(F);
   WriteLn('Vavejdaite posledovatelno imena i telefoni, po edno na red:');
   repeat
    ReadLn(ime);
    if ime<>'' then begin
     WriteLn(F, ime);
     ReadLn(tel);
     WriteLn(F, tel);
    end;
   until ime='';
   Close(F);
  end;
  procedure Chetene;
  var
   ime, tel: string;
   F: text;
  begin
   Assign(F, 'tefter.txt');
   Reset(F);
   WriteLn('Vashiat tefter sadarga:');
   while not EOF(F) do begin
    ReadLn(F, ime);
    Writeln(ime);
    ReadLn(F, tel);
    WriteLn(tel);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  begin
   Zapis;
   Chetene;
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар