Отделно букви и отделно цифри *

Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата низ съдържащ букви и цифри и после извежда на екрана отделно буквите които са участвали в низа и отделно цифрите.

Публикувано в 10a, 11а с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Отделно букви и отделно цифри *

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   s,b,c:string;
   i:integer;
  begin
   //Инициализация
   s:='';
   b:='';
   c:='';
   Writeln('Vavedete razlichni bukvi i cifri bez znachenie v kakuv red');
   Readln(s);
   Writeln;
  
   //Търсене на букви и цифри из низа, и сортирането им.
   for i:= 1 to Length(s) do begin
    if ((s[i]>='A') and (s[i]<='z')) then
      b:=b+s[i];
    if ((s[i]>='0') and (s[i]<='9')) then
      c:=c+s[i];
   end;
  
   //Отпечатване на резултат
   Writeln('Bukvite ot niza sa: ',b);
   Writeln('Cifrite ot niza sa: ',c);
   Readln;
  end.
  
 2. Димитър каза:
   program Project1;
  var // Декларации за променливи
   s,b,c:string; // Поредица от символи s,b,c
   i:integer; // Цяло число i
  begin // Начало на програмата
   //Инициализация
   s:='';
   b:='';
   c:='';
   Writeln('Vavedete razlichni bukvi i cifri bez znachenie v kakuv red'); // Опечатва текста в скобите
   Readln(s); // Прочита (s)
   Writeln; Нов ред
   
   //Търсене на букви и цифри из низа, и сортирането им.
   for i:= 1 to Length(s) do begin
    if ((s[i]>='A') and (s[i]<='z')) then
      b:=b+s[i];
    if ((s[i]>='0') and (s[i]<='9')) then
      c:=c+s[i];
   end;
   
   //Отпечатване на резултат
   Writeln('Bukvite ot niza sa: ',b); // Отпечатва текста в скобите
   Writeln('Cifrite ot niza sa: ',c); // Отпечатва текста в скобите
   Readln; // Прочита на променлива
  end. // Край на програмата 

Вашият коментар