** Пресмятане на израз

Да се въведе в низова променлива математически израз, съдържащ две цели числа без знак и аритметична операция между тях (+, -, * или / ), да се пресметне резултатът и да се изведе, пак като низова променлива.

*** По желание: да се направи същото, ако числата са със знак.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to ** Пресмятане на израз

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   s,c1,c2:string;
   i,p1,p2:integer;
   rez:real;
  
  begin
   Writeln('Vavedete matematicheski izraz');
   Readln(s);
  
   i:=Pos('+',s);
   if i<>0 then begin
    c1:=Copy(s,1,i-1);
    c2:=Copy(s,i+1,Length(s)-i);
    Val(c1,p1);
    Val(c2,p2);
    rez:=p1+p2;
    Writeln(rez:5:2);
   end;
  
   i:=Pos('-',s);
   if i<>0 then begin
    c1:=Copy(s,1,i-1);
    c2:=Copy(s,i+1,Length(s)-i);
    Val(c1,p1);
    Val(c2,p2);
    rez:=p1-p2;
    Writeln(rez:5:2);
   end;
  
   i:=Pos('*',s);
   if i<>0 then begin
    c1:=Copy(s,1,i-1);
    c2:=Copy(s,i+1,Length(s)-i);
    Val(c1,p1);
    Val(c2,p2);
    rez:=p1*p2;
    Writeln(rez:5:2);
   end;
  
   i:=Pos('/',s);
   if i<>0 then begin
    c1:=Copy(s,1,i-1);
    c2:=Copy(s,i+1,Length(s)-i);
    Val(c1,p1);
    Val(c2,p2);
    rez:=p1/p2;
    Writeln(rez:5:2);
   end;
  
  
   Readln;
  end.
  

Вашият коментар