Дали е цяло число

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ, и после проверява дали въведеното е валидно цяло число без знак. Ако не е, да извежда на коя позиция е невалидния символ. Ако е цяло число, да го изведе умножено по 100.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Дали е цяло число

 1. procsy каза:
   program Celochislenochislo;
  var x:String;
   R:Real;
   eer:integer;
  begin
    WriteLn('Vavedete niz: ');
    Readln(x);
    Val(x,R,eer);
  if eer>0 then
    Writeln('Ne moje da ima "',x[eer],'" v chislo')
  else
  begin
  If Pos('.',x) = 0 then
  begin
    R:=R*100;
    Writeln('Chisloto koeto wuwedohte umnojeno po 100 e : ',R:0:0);
  end
  else
  begin
    Writeln('Chisloto ne e celochisleno');
  end;
  end;
   Readln;
  end.  

Вашият коментар