Подредени по височина

Да се напише програма, която позволява да се въведе (чрез структура) имената и височината на двама души, и после ги отпечатва, подредени по височина.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

9 Responses to Подредени по височина

 1. Luccar каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  struct visochina
  { char ime[10];
  float visochina;};
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
  
  visochina a,b;
  
  cout<<"Wuwedete imenata i visochinite do tqh"<<endl;
  cin>>a.ime>>a.visochina;
  cout<<"Wuwedete vtoriq tuch"<<endl;
  cin>>b.ime>>b.visochina;
  
  if (a.visochina>b.visochina){
  cout<<"ime: "<<a.ime<<" Visochina: " <<a.visochina<<endl;
  cout<<"ime: "<<b.ime<<" Visochina: " <<b.visochina<<endl;}
  else {
  cout<<"ime: "<<b.ime<<" Visochina: " <<b.visochina<<endl;
  cout<<"ime: "<<a.ime<<" Visochina: " <<a.visochina<<endl;}
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Adrian каза:
   struct chovek
    {
        char ime[60];
        double rust;
        } ;
       chovek x,y; 
       cin>>x.ime>>x.rust;
       cin>>y.ime>>y.rust;
       
       {if (x.rust>y.rust)
       cout <<x.ime<<" "<<x.rust<<endl<<y.ime<<" "<<y.rust<<endl;
       else
       cout <<y.ime<<" "<<y.rust<<endl<<x.ime<<" "<<x.rust<<endl;
       }
  
 3. Nadq каза:
   struct uchenik
    {
     double visochina;
     char ime[20];
    };
     uchenik a,b;
     cout<<"Vuvedete imeto na purviq uchenik i negovata visochina:"<<endl;
     cin>>a.ime>>a.visochina;
     cout<<"Vuvedete imeto na vtoriq uchenik i negovata visochina:"<<endl;
     cin>>b.ime>>b.visochina;
     cout<<"podredeni po visochina:"<<endl;
    if (a.visochina<b.visochina)
      cout<<a.ime<< ' '<<a.visochina <<"\n" <<b.ime<< ' '<<b.visochina<<"\n";
    else cout<<b.ime<< ' '<<b.visochina <<"\n" <<a.ime<< ' '<<a.visochina<<"\n";
  
 4. Kosmos каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    struct uchenik 
    {
       char ime[30]; 
       double visochina;
    };
    
    uchenik x, y;
    cout<<"vavedete ime na purviq uchenik : ";
    cin>>x.ime;
    
     cout<<"vavedete visochina na purviq uchenik : ";
    cin>>x.visochina;
    
     cout<<"vavedete ime na vtoriq uchenik : ";
    cin>>y.ime;
    
     cout<<"vavedete visochina na vtoriq uchenik : ";
    cin>>y.visochina;
    
    if ((x.visochina)>(y.visochina))
    {
  cout<<"\n Ime:"<<x.ime; 
  cout<<"\n Visochina:"<<x.visochina <<"\n";
  cout<<"\n Ime:"<<y.ime <<"\n";
  cout<<"\n Visochina:"<<y.visochina <<"\n";
  }
  
    if ((y.visochina)>(x.visochina))
    {
  cout<<"\n Ime:"<<y.ime;
  cout<<"\n Visochina:"<<y.visochina <<"\n";
  cout<<"\n Ime:"<<x.ime; 
  cout<<"\n Visochina:"<<x.visochina <<"\n";
  }
          
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 5. vbox7 каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
   struct chovek
   {
   char ime[10];
   double vis;
   };
   chovek a, b;
  
   cout<<"vuvedete imeto i visochinata na purvia chovek"<<endl;
   cin>> a.ime>> a.vis;
   cout<<"vuvedete imeto i visochinata na vtoria chovek"<<endl; 
   cin>>b.ime>>b.vis;
   if (a.vis>b.vis)
   cout<<a.ime<<" "<<a.vis<<endl<<b.ime<<" "<<b.vis<<endl;
   if (b.vis>a.vis)
   cout<<b.ime<<" "<<b.vis<<endl<<a.ime<<" "<<a.vis<<endl;
   
     system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 
 6. TVD каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    struct hora
    {
      char ime[20];
      double visochina;
      
    };
    hora x,y;
    cout<<"Ime na purviq:";
     cin>>x.ime;
    cout<<"Visochinata na purviq:";
     cin >>x.visochina;
    cout<<"Ime na vtoriq:";
     cin>>y.ime;
    cout<<"Visochinata na vtoriq:";
     cin>>y.visochina;
      if (x.visochina > y.visochina)
       cout<<x.ime<<","<<y.ime<<endl;
      else (y.visochina > x.visochina);
       cout<<y.ime<<","<<x.ime<<endl;       
      else cout<<"Ravni sa po visochina!"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 7. Данаил каза:

  6 решения – не вярвам на очите си!
  Абсолютен рекорд :-) Дори vbox7 се разписаха…

  Luccar – с чувство за хумор :-)
  Nadq – тоя път Adrian ви би по лаконичност!
  Kosmos – печелите награда за най-прегледна програма!
  TVD – проверили сте всички възможни варианти…

  vbox7 – дейййй, доживях! :-)

Вашият коментар