* Страни на правоъгълник

Да се въведат (чрез вложени записи) координатите в равнината на върховете на правоъгълник. После да се отпечата дали той е със страни, успоредни на координатните оси и ако да – колко е дължината на страните му.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар