Таблицата за умножение

Да се напише програма, която записва във файл таблицата за умножение на числата от 1 до 10, подходящо оформена.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Таблицата за умножение

 1. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    fstream MyFile;
    char c[100];
    MyFile.open("tablica.txt",ios::out);
    for (int i=1; i<=10; i++)
      {
      MyFile<<i<<" x "<<endl;
      for (int j=1; j<=10; j++)
      MyFile<<i<<" x "<<j<<" = "<<i*j<<endl;
      MyFile<<endl;
      }
    MyFile.close();
    MyFile.open("tablica.txt",ios::in);
    while (!MyFile.eof())
    {
       MyFile.getline(c, 100, '\n');
       cout<<c<<'\n';
    }
    MyFile.close();
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар