04. Тестове

 1. Формулирайте логически израз, съответстващ на съждението:
  • X, Y и Z са равни
  • X и Y са отрицателни числа
  • поне едно от числата X, Y и Z е равно на нула.
  • нито едно от числата X, Y и Z не е равно на нула.
  • Числата X, Y и Z са подредени в намаляващ ред.
  • Числото X не принадлежи на интервала [A, B]
  • X и Y са числа с различни знаци
  • Поне две от числата X, Y и Z са равни.
 2. Нека X, Y и Z са съждения със стойности X=true, Y=true, Z=false. Пресметнете стойността на израза: !(X || Z) || !X && Y || (!Y || !Z) && X
 3. Нека A, B и C са съждения със стойности A=false, B=C=true. Пресметнете стойността на израза: !( !(A && B) && !(A && C)) && !( !(A || B) || !(A || C))
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар