Среднодневни температури

Във файл са записани среднодневните темератури за месец март, по една на ден. Напишете програма, която след въвеждане от клавиатурата на дадена температура чрез функции прави следното:

  • прочита данните от файла в масив
  • намира броят на дните в които температурата е над дадената
  • извежда на екрана кои са тези дни и каква е била температурата тогава
Публикувано в 12а с етикети , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар