Текст в средата на екрана

Да се изведе текст в центъра на екрана. След натискане на клавиш текста да изчезне.

Публикувано в СИП. Постоянна връзка.

Вашият коментар