Търсене и заместване на дума

Да се въведе текст, дума и друга дума и да се заместят всички срещания на първата дума в текста с втората.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Търсене и заместване на дума

 1. Данаил каза:
  program project1;
  var
   S, duma1, duma2: string;
   p, broi: integer;
  begin
   Write('Vavedete text:');
   ReadLn(S);
   Write('Vavedete duma:');
   ReadLn(duma1);
   Write('Vavedete druga duma:');
   ReadLn(duma2);
   broi:=Length(duma1);
   repeat
    p:= Pos(duma1, S);
    if p > 0 then begin
     Delete(S, p, broi);
     Insert(duma2, S, p);
    end;
   until p = 0;
   WriteLn('Noviat tekst e:');
   WriteLn(S);
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар