Проверки за число

Да се напише програма, която позволява са се въведе цяло число  и проверява дали числото е:

 • положително
 • четно
 • едноцифрено
 • двуцифрено
 • трицифрено
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Проверки за число

 1. Lubomir Dizela каза:
   program Project1;
    var
    c: integer;
  begin
   WriteLn('Vuvedete chislo, koeto da bude provereno:');
   ReadLn(c);
   if c<0 then WriteLn('Chisloto e otricatelno') else WriteLn('Chisloto e polojitelno');
   if c mod 2=0 then WriteLn('Chisloto e chetno') else WriteLn('Chisloto e nechetno');
   if ((c<9) and (c>0) or (c>-9) and(c<9)) then WriteLn('Chisloto e ednocifreno')
   else if ((c>9) and (c<=99) or (c<-9) and (c>=-99)) then WriteLn('Chisloto e dvucifreno')
   else if ((c>99) and (c<=999) or (c<-99) and (c>=-999)) then WriteLn('Chisloto e tricifreno');
   ReadLn;
  end.            
  • Данаил каза:

   Любо, супер – проверката за едно-/дву-/трицифрено работи и за отрицателни числа! Хубаво е, че си се сетил и за това.

   Ако обаче поставяш командите след then и else на нов ред, кодът на програмата ще бъде по-четлив.

 2. kaloyan каза:
  VAR chislo : integer;
  BEGIN
   write('vavedi chislo '); readln(chislo);
    if ((chislo>=0) and (chislo<=9)) then
     writeln('vavedenoto chislo e ednocifreno')
    else
    if ((chislo>=10) and (chislo<=99)) then
    writeln('vevedenoto chislo e dvucifreno')
    else
    if ((chislo>=100) and (chislo<=999)) then
     writeln('vavedenoto chislo e tricifreno')
    else writeln('vavedenoto chislo e mnogocifreno');
  
    if ((frac(chislo/2))=0) then
     writeln('chisloto e chetno')
    else
    if ((frac(chislo/2))>0) then
     writeln('chisloto e nechetno');
  
  readln;
  END.   
  • Данаил каза:

   Калояне, всичко е вярно и изглежда много добре :-)

   Програмата може още съвсем малко да се оптимизира: например едно число не може да бъде хем четно, хем нечетно. Така че ако си проверил за четно, нямаш нужда от втори if отдолу и проверка за нечетно – може директно да поставиш командата за отпечатване. Щом не е вярно, че е четно, няма какво друго да е, освен да е нечетно.

   Другото е проверката за четни числа. Оригинален е начинът по който си го направил и се радвам че си се сетил сам. За целочислени числа обаче е по-коректно да проверяваш дали са кратни на нещо с mod, а не с Frac. С mod ще е по-бързо (макар и незначително), защото имаш само една операция и тя е целочислена, а те са по-бързи. По твоят начин имаш две операции (деление и frac) и те са с реални числа, които по принцип изискват повече време за пресмятане от процесора. За една проверка разликата във времето за изпълнение е нищожна, но ако този код се намира в програма, която извършва например 100 000 проверки, там може и да се усети.

Вашият коментар