Проверка дали е аритметична операция

Да се въведе символ и да се изведе TRUE ако е валидна аритметична операция за реални числа и FALSE, ако не е.
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар