Страни на правоъгълник

Да се въведат (чрез вложени записи) координатите в равнината на върховете на правоъгълник. После да се отпечата дали той е със страни, успоредни на координатните оси и ако да – колко е дължината на страните му.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Страни на правоъгълник

 1. kaloyan каза:

  Точките трябва да се въвеждат последователно:
  3____________4
  |……………………….|
  |……………………….|
  1____________2

  TYPE
   pravougalnik=record
    x,y:integer;
   end;
  VAR
   tochka:array[1..4] of pravougalnik;
   i:integer;
  BEGIN
  //Въвеждаме координатите на върховете на правоъгълник
  writeln('Vavedete koordinatite na varhovete na pravougalnik:');
   for i:=1 to 4 do
    with tochka[i] do begin
     write('x: '); readln(x);
     write('y: '); readln(y);
     writeln;
    end;
  writeln;
  //Проверяваме дали това е правоъгълник и пресмятаме страните му
   if ((tochka[1].x)<>(tochka[3].x)) then writeln('Tova ne e pravoagalnik') else
    if ((tochka[2].x)<>(tochka[4].x)) then writeln('Tova ne e pravoagalnik') else
     if ((tochka[1].y)<>(tochka[2].y)) then writeln('Tova ne e pravoagalnik') else
      if ((tochka[3].y)<>(tochka[4].y)) then writeln('Tova ne e pravoagalnik') else
       writeln('Stranite na pravoagalnika sa ',abs((tochka[1].y) - (tochka[3].y)),'sm i ',abs((tochka[1].x) - (tochka[2].x)),'sm');
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Калояне, задачата е вярна, но в условието пише да се реши чрез вложени записи. Тоест да има тип данни pravougalnik, които да съдържа координатите и на четирите точки:

   type
    pravougalnik=record
     A,B,C,D: tochka;
    end;
   

Вашият коментар