Отсечка, успоредна на осите

Да се въведат (чрез вложени записи) координатите в равнината на двете точки, намиращи се на върха на отсечка. После да се отпечата дали отсечката е успоредна на координатните оси и ако да – колко е дължината и.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Отсечка, успоредна на осите

 1. kaloyan каза:
  TYPE
   ots=record
    x,y:integer;
   end;
  VAR
   tochka:array[1..2] of ots;
   i:integer;
  BEGIN
   writeln('Vavedi koordinatite na varhovete na otsechka:');
    for i:=1 to 2 do
     with tochka[i] do begin
      write('x: '); readln(x);
      write('y: '); readln(y);
     writeln;
     end;
   if ((tochka[1].x)=(tochka[2].x)) then begin
    writeln('otsechkata e usporedna na otdinatata');
    writeln('daljinata na otsechkata e ',abs((tochka[1].y)-(tochka[2].y)));
   end
    else
   if ((tochka[1].y)=(tochka[2].y)) then begin
    writeln('otsechkata e usporedna na abscisata');
    writeln('daljinata na otsechkata e ',abs((tochka[1].x)-(tochka[2].x)));
   end
    else
   writeln('otsechkata ne e usporedna nito na abscisata, nito na ordinatata');
  
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Вярно, само че в условието на задачата пише да се реши с вложени записи. Тоест цялата информация за отсечката трябва да се намира в ЕДНА променлива от тип запис, съдържащ две полета от тип запис с координатите на точките в двата края на отсечката.

Вашият коментар