Калкулатор

Да се въведат две числа и знак за операция между тях (+ – * /), да се пресметне и изведе резултатът от операцията.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Калкулатор

 1. dreanor каза:
  program project1;
  var a,b:real;
    c:char;
  begin
  write('wawedi 2 chisla: ');
  readln(a,b);
  write('wawedi znak za operaciq (+, -, *, /): ');
  readln(c);
  case c of
   '+':writeln(a+b:4:2);
   '-':writeln(a-b:4:2);
   '/':writeln(a/b:4:2);
   '*':writeln(a*b:4:2);
   else writeln('newalidna komanda');
   end;
   readln;
  end.
  
 2. marant каза:
   
  program project1;
  var
  a,b:integer;
  znak:char;
  begin
  write('vavedi 2 4isla:');
  readln(a,b);
  write('vavedi komanda *,/,+ ili - :');
  readln(znak); 
  case(znak) of
  '*':writeln(a*b);
  '/':writeln(a/b);
  '+':writeln(a+b);
  '-':writeln(a-b);
  else writeln('nqma takava operaciq');
  end;
  readln;
  end.
     
 3. Lubomir Dizela каза:
   program project2;
    var
    chislo, chislo1: integer;
    znak: char;
  
  
  
  begin
  WriteLn ('Vavedete dve chisla i znak');
  ReadLn (chislo, chislo1);
  ReadLn (znak);
  if znak='+' then WriteLn (chislo+chislo1);
  if znak='-' then WriteLn (chislo-chislo1);
  if znak='*' then WriteLn (chislo*chislo1);
  if znak='/' then WriteLn (chislo/chislo1);
  ReadLn;
  end.      
 4. kaloyan каза:
  VAR chislo1, chislo2, rezultat : real;
    znak : char;
  BEGIN
   write('vavedi parvoto chislo: '); readln(chislo1);
   write('vavedi znak: '); readln(znak);
   write('vavedi vtoroto chislo: '); readln(chislo2);
  
    case znak of
     '+' : begin
         rezultat:=chislo1+chislo2;
         writeln('rezultata e: ', rezultat:0:2);
        end;
     '-' : begin
         rezultat:=chislo1-chislo2;
         writeln('rezultata e: ', rezultat:0:2);
        end;
     '*' : begin
         rezultat:=chislo1*chislo2;
         writeln('rezultata e: ', rezultat:0:2);
        end;
     '/' : begin
         if chislo2=0 then writeln('na 0 ne se deli')
         else
         rezultat:=chislo1/chislo2;
         writeln('rezultata e: ', rezultat:0:2);
        end;
    end;
  
  readln;
  END.
  
  • Данаил каза:

   Много добре! Ако директно отпечатваш резултата от операцията, вместо да го присвояваш на променлива, кодът ще стане още по-прост и разбираем. Или другият вариант е да изнесеш отпечатването след командата case, защото е едно и също навсякъде. Но пък тогава проверката chislo2=0 ще трябва да я направиш и там…

Вашият коментар