Подредена шахматна дъска

подредена шахматна дъскаДа се напише програма, която при въвеждане на реда и колоната на фигура от подредена шахматна дъска извежда коя фигура се намира на тази позиция.

Публикувано в с етикети , . Постоянна връзка.

4 Responses to Подредена шахматна дъска

 1. Violeta каза:
   program project1;
  var
  simvol:char;
  red:integer;
  
  begin
  Write('Vavedete simvol i red ');
  ReadLn( simvol, red);
  if (red=1) or (red=8) then
   case (simvol) of
   'a','h': WriteLn( 'figorata e top ') ;
   'b','g':WriteLn ( ' figorata e konche');
   'c','f': if (red=1) or (red=8) then WriteLn ( ' figurata e poficer');
   'd': if (red=1) or (red=8) then WriteLn ( ' figurata e carica ') ;
   'e': if (red=1) or (red=8) then WriteLn ( 'figorata e car' );
   else WriteLn ( 'Nevaliden simvol' );
   end
  else if (red=2) or (red=7) then
   WriteLn ('figurata e pe6ka')
  else WriteLn ( 'Nevaliden simvol' );
  ReadLn ;
  end.    
 2. kaloyan каза:
  VAR kolona : char;
    red  : integer;
  BEGIN
   write('vavedere kolona: '); readln(kolona);
   write('vavedete red: '); readln(red);
    if ((red>2) and (red<7)) then writeln('nqma figura na tozi red')
     else
    if ((red>=9) and (red<1)) then writeln('nevaliden red')
     else
    if ((red=2) or (red=7)) then writeln('figurata e peshka')
     else
    case kolona of
     'a','h' : begin
           if ((red=1) or (red=8)) then writeln('figurata e top')
          end;
     'b','g' : begin
           if ((red=1) or (red=8)) then writeln('figurata e kon')
          end;
     'c','f' : begin
           if ((red=1) or (red=8)) then writeln('figurata e oficer')
          end;
     'd'  :  begin
           if ((red=1) or (red=8)) then writeln('figurata e car')
          end;
     'e'  :  begin
           if ((red=1) or (red=8)) then writeln('figurata e carica')
          end;
    else writeln('nevalida kolona');
    end;
  readln;
  END.
  
  • Данаил каза:

   Вярно! Ще е още по-добре обаче ако изнесеш if ((red=1) or (red=8)) then преди командата case – щом за всяка колона проверката е една и съща, значи няма нужда да бъде в командите за съответните константи – може да се изнесе преди тях.

Вашият коментар