Четните числа, по-малки от N и сумата им

Да се напише програма, която извежда всички положителни четни числа, които са по-малки от N и пресмята и извежда сумата им.
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

7 Responses to Четните числа, по-малки от N и сумата им

 1. Violeta каза:
   program project1;
  var
   chislo, suma,N:integer;
  begin
  WriteLn('Vavedi N');
  ReadLn(N);
  // Otpechatvane na sumata
  chislo:=2 ;
  suma:=0 ;
  while(chislo<N) do
  begin
  suma:=suma+chislo;
  chislo:=chislo+2;
  end;
  //Otpechatvane na chisla
  chislo:=2 ;
  while(chislo<n)do
  begin
  WriteLn(chislo);
  chislo:=chislo+2;
  end;
  WriteLn('Suma',suma);
  ReadLn;
  end.        
 2. kaloyan каза:
  VAR chetno,n,suma : integer;
  BEGIN
   write('vavedete N: '); readln(n);
   suma:=0;
   chetno:=0;
   while (chetno<n) do
    begin
     write(chetno,' ');
     suma:=suma+chetno;
     chetno:=chetno+2;
    end;
   writeln;
   writeln('sumata e: ', suma);
  
  readln;
  END.          
  
 3. Developer каза:
   program Developer's Chisla;
  var
  chislo, suma,N:Integer;
  begin
  Write('Vavedete N ');
  ReadLn(N);
  chislo:=2;
  suma:=0;
  while(chislo<N) do
  begin
  Writeln(chislo) ;
   suma:=suma+chislo;
   chislo:=chislo+2;
   end;
  WriteLn('suma:',suma);
  ReadLn;
  end.
   
 4. Xboxx_ каза:
   program Project1;
  Var
  Chislo, suma , N:integer ;
  begin
  Write ('Vuvedete N:');
  ReadLn (n) ;
  suma:=0;
  chislo:=2 ;
   While (chislo<N) do
   begin
   Writeln(chislo)  ;
   Suma:=suma+chislo;
   chislo:=chislo+2;
   end;
   WriteLn ('Sumata na chetnite chisla e:' , suma);
   Readln;
  end.
                 
 5. Lubomir Dizela каза:
   program Project1;
     var c, s, n: integer;
  
  begin
     Write('Vuvedete chisloto N ');
     ReadLn(n);
     WriteLn('Chetnite chisla :');
  
  //Chetni chisla
      while (c<n) do
      begin
      WriteLn(c);
      c:=c+2;
      end;
  
  //Suma na chislata
      c:=2;
      s:=0;
      while (c<n) do
      begin
      s:=s+c;
      c:=c+2;
      end;
  
     WriteLn('Sumata na chetnite chisla e ', s);
     ReadLn;
  end.       
  • Данаил каза:

   Любо, вярно е и така, но ще е по-оптимално, ако използваш един цикъл и за отпечатването на четните числа и за пресмятането на сумата им. Нали така и така ти трябват четните числа заради сумата – защо тогава и да не ги отпечаташ? Виж решението на Калоян например.

   Но иначе ми хареса че си разгледал последователно нещата и че си сложил коментари…

Вашият коментар