Въвеждане на валидна дата

Да се направи програма, която гарантира, че потребителят е въвел валидна дата и след това я отпечатва. Проверката за валидна дата да е (опростено) ден между 1 и 31, месец между 1 и 12 и година > 0.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Въвеждане на валидна дата

 1. kaloyan каза:
  VAR den,mesec : integer;
  BEGIN
   repeat
    write('vavedete den: '); readln(den);
     if (den<0) or (den>=32) then writeln('nevaliden den');
    write('vavedete mesec: '); readln(mesec);
     if (mesec<0) or (mesec>=13) then writeln('nevaliden mesec');
   until(den>0) and (den<=31) and (mesec>0) and (mesec<=12);
   writeln('bravo!');
  readln;
  END.   
  
 2. Lubomir Dizela каза:
   program project1;
     var
     d, m, g: integer;
  
     begin
     repeat
     WriteLn('Vuvedete den, mesec i godina (s cifri, razdeleni s interval)');
     ReadLn(d, m, g);
  
     begin
     if (d<=31) and (d>=1) then WriteLn('Denqt e validen!') else WriteLn('Denqt e nevaliden!');
     if (m<=12) and (m>=1) then WriteLn('Meseca e validen!') else WriteLn('Meseca e nevaliden!');
     if g>1 then WriteLn('Godinata e validna!') else WriteLn('Godinata e nevalidna!');
     end;
  
     until ((d<=31) and (d>=1)) and ((m<=12) and (m>=1)) and (g>1);
  
     ReadLn;
  
     end.       
 3. Xboxx_ каза:
   Var
   data , godina, mesec,validna :integer  ;
  
  Begin
  Repeat
  Write ('Vuvedete Den , mesec , godina');
  ReadLn (Data, Mesec);
  begin
  if (data<=31) and (data>=1) then writeln('Data e validna!' )
   else writeln ('Datata e nevalidna!');
  
  
  if (mesec<=12) and (mesec>=1) then writeLn ('Meseca e validen!')
  else writeln ('Meseca e nevaliden!') ;
  
  if (godina<1) then writeln ('Godinata e validna!')
   else writeln ('Godinata e nevalidna !') ;
   end;
   Writeln;
   until ((data<=31) and (data>=1)) and (mesec>=1) and (godina>1) ;
  
  ReadLn ;
  
   End.
  
                        

Вашият коментар