Статистики за ученици

Да се въведат брой ученици и оценките им по даден предмет и да се отпечата:

 • средният успех на класа
 • най-високата и най-ниската оценка
 • броят на двойките в класа
 • номерата на учениците с двойки
Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Статистики за ученици

 1. kaloyan каза:
  VAR broi,ocenki,i, max, min, dvoiki, broi_dvoiki : integer;
    a : array[1..100] of integer;
  BEGIN
   write('Broi uchenici: '); readln(broi);
    for i:=1 to broi do begin
     write('Vavedi ocenka: '); readln(a[i]);
     end;
  
  ocenki:=0;
    for i:=1 to broi do
    ocenki:=ocenki+a[i];
  //СРЕДЕН УСПЕХ НА КЛАСА
   writeln('sredniq uspeh na klasa e ', ocenki/broi:0:2);
  //НАЙ-ВИСОКАТА И НАЙ-НИСКАТА ОЦЕНКА
  max:=0; min:=6;
   for i:=1 to broi do begin
    if a[i]>max then max:=a[i];
    if a[i]<min then min:=a[i];
   end;
  writeln('nai-visokata ocenka e ',max);
  writeln('nai-niksta ocenka e ',min);
  //БРОЙ НА ДВОЙКИТЕ В КЛАСА
  dvoiki:=0;
   for i:=1 to broi do
    if a[i]=2 then dvoiki:=dvoiki+1;
  writeln('broq na dvoikite e ', dvoiki);
  //НОМЕРАТА НА УЧЕНИЦИТЕ С ДВОЙКИ
  writeln('nomerata na uchenicite s dvoiki sa: ');
   for i:=1 to broi do
    if a[i]=2 then writeln(i);
  
  readln;
  END.

Вашият коментар