Задачи логически тип данни

1. Да се въведе цяло число и да се отпечата 1 ако е положително и 0 в противен случай
2. Да се въведе цяло число и да се отпечата 1 ако е четно двуцифрено и 0 в противен случай
3. Да се въведе цяло число и да се отпечата 1 ако е валиден номер на месец и 0 иначе
4. Да се въведе реално число и да се отпечата 1 ако не е в интервала [5, 10) и 0 иначе
5. Да се въведат две булеви стойности и да се отпечатат резултатът от всички  логически операции, приложени към тях
6. Да се въведе цяло трицифрено число. Програмата да изведе 1 ако всичките му цифри са кратни на 3, и 0 в противен случай.
7. Напишете програма която при въвеждане на число и други две числа извежда 1 ако числото е между тях и 0 в противен случай
8. Напишете програма която при въвеждане на число и долна и горна граница на диапазон извежда 1 ако числото е в диапазона и 0 в противен случай
9. Напишете програма която при въвеждане на 3 числа извежда най-малкото от тях.

Публикувано в 11а с етикети . Постоянна връзка.

19 Responses to Задачи логически тип данни

 1. marant каза:

  4 зад:

   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    float a;
    cin>>a;
   cout<<(a>5)||(a<10) ;
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
   
 2. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    /* zadacha 4 */
    int x;
    bool a,b;
    cout << "Wuwedi chislo :";
    cin >>x;
    cout << !((x>=5)&&(x<10))<<endl<<endl;
    /* zadacha 5 */
    cout <<"Wuwedi dwe bulewi chisla :";
    cin >>a>>b;
    cout <<!a<<!b<<" "<<(a&&b)<<" "<<(a||b)<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Решенията за зад. 4 и 5 в една програма.

 3. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int z,x,b;
    
    cout << "Wuwedi chislo i interwal: ";
    cin >>x,a,b;
    cout << !((x>=a)&&(x<b))<<endl<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Решение на зад. 7 и вероятно 8 (може и обратното).

 4. dreanor каза:

  Задача 6

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,c1,c2,c3;
    cout << "Wuwedi tricifreno chislo: ";
    cin >>a;
    c3=a%10;
    c2=(a/10)%10;
    c1=a/100;
    cout <<((c3%3)&&(c2%3)&&(c1&3))<<endl;
    
     system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 5. marant каза:

  6 зад:

   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Vavedi 4islo:";
    cin>>a;
    cout<<endl;
    cout<<(((a>=100)&&(a<=999))&&(!(a%3)));
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 6. krisizdravi95 каза:
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,c;
    bool stoinost;
    cout<<"Vuvedete chisla:";
    cin>>a>>b>>c;
    if ((a<b)&&(a<c))
    cout<<a<<endl;
    else if ((b<c)&&(b<a))
    cout<<b<<endl;
    else cout<<c<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 7. marant каза:

  7 зад:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,c;
    cout<<"vuvedi intervali: ";
    cin>>a>>b;
    cout<<"vuvedi 4isloto: ";
    cin>>c;
    cout<<((c>=a)&&(c<=b));
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 8. LoL каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cin>>a;
    cout<<((10<=a)&&(a<=99))*(a%2==0)<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 9. Gadget каза:
   Zadacha 9
  int a,b,c,min1,min2,min3;
    const float M=10;
    cout<<"Vavedete tri razlichni chisla: "<<endl;
    cin>>a>>b>>c;
    min1=(M-a);
    min2=(M-b);
    min3=(M-c);
    if((min1>min2)&&(min1>min3))
    cout<<"Nai-malkoto chislo e: "<<a<<endl;
    else  
    if((min2>min1)&&(min2>min3))
    cout<<"Nai-malkoto chislo e: "<<b<<endl;
    else
    if((min3>min1)&&(min3>min2))
    cout<<"Nai-malkoto chislo e: "<<c<<endl;
    else
    cout<<"Nqma takova chislo!"<<endl;
  

Вашият коментар