Броят на максималните елементи

Да се напише програма, която позволява да се въведе цяло число n (между 2 и 20) и масив от n на брой цели числа, и след това отпечатва броят на елементите в масива, които имат стойност равна на максималната.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Броят на максималните елементи

 1. kaloyan каза:
  VAR
   a:array[1..100] of integer;
   n,b,i,broi:integer;
  BEGIN
   repeat
    write('vavedi chetno cqlo chislo ot 2 do 20: '); readln(n);
    if ((n<2)or(n>20)) then writeln('chisloto ne e mejdu 2 i 20');
   until ((n>=2)and(n<=20)) ;
  
   write('kolko elementi shte sadatja masiva: '); readln(b);
  
   writeln('vavedi elementite na masiva:');
   for i:=1 to b do
    readln(a[i]);
   writeln;
  broi:=0;
   for i:=1 to b do
    if a[i]=n then broi:=broi+1;
  
   writeln('chisloto ',n,' se sadarja ',broi,' pati v chislata, vavedeni v masiva');
  
  readln;
  END. 
  
  • Данаил каза:

   Калояне, добре направена задача (както винаги), но не си разбрал съвсем условието. N ти е броят на числата, въведени в масива. Трябва да се намери максималното от тях и после да се провери колко пъти тази максимална стойност се среща в масива. Например в поредицата от числа (1, 5, 3, 0, 5, 5, 2) максималното число се среща 3 пъти.

 2. kaloyan каза:

  Редактирана .. :)

  VAR
   a:array[1..100] of integer;
   n,i,broi,max:integer;
  BEGIN
  //ВЪВЕЖДАМЕ БРОЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАСИВА
   write('kolko elementi 6te sadarja masiva: '); readln(n);
  //ВЪВЕЖДАМЕ СТОЙНОСТИТЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАСИВА
   writeln('vavedete elementite na masiva:');
  //ВЪВЕЖДАМЕ ПЪРВАТА СТОЙНОСТ, ЗА ДА СЕ ПРИСВОИ КАТО НАЙ-ГОЛЯМА
    readln(a[1]);
    max:=a[1];
  //ВЪВЕЖДАМЕ ОСТАНАЛИТЕ СТОЙНОСТИ
    for i:=2 to n do begin
     readln(a[i]);
  //ПРОВЕРЯВАМЕ КОЯ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА СТОЙНОСТ
     if a[i]>max then max:=a[i]; end;
  //ПРИСВОЯВАМЕ 0 ЗА НАЧАЛНА СТОЙНОСТ НА БРОЯ
  broi:=0;
    for i:=1 to n do
  //ПРЕБРОЯВАМЕ МАКСИМАЛНИТЕ СТОЙНОСТ
     if a[i]=max then broi:=broi+1;
  //И НАКРАЯ ОТПЕЧАТВАМЕ .. :)
    writeln('broq na maksimalnite stoinost e ',broi);
  
  readln;
  END. 
  
  • Данаил каза:

   Перфектно! Хитрец – спестил си един цикъл :-) Да усложним още малко задачата – можеш ли всичко – въвеждане, намиране на максимален елемент и броят на срещанията му да го направиш в един цикъл?

 3. kaloyan каза:

  Не, мисля че няма как да стане само с един цикъл, защото ако втората стойност, която се въвежда е по-голяма от първата, тогава на броя се присвоява +1, но ако след това пак се въведе по-голяма стойност пак към броя се присвоява +1 .. Незнам, може и да има някакъв начин, но според мен няма как! :)

Вашият коментар