Сумата на положителните

Да се напише програма, която позволява да се въведе от клавиатурата масив от 10 числа, след което да се отпечатат положителните числа от въведените и сумата им.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Сумата на положителните

 1. kaloyan каза:
  VAR
   a:array[1..10] of integer;
   b:array[1..10] of integer;
   i,suma:integer;
  begin
   writeln('Vavedete elementite na masiva: ');
   for i:=1 to 10 do
    readln(a[i]);
   writeln;
  suma:=0;
   for i:=1 to 10 do
    if a[i]>0 then begin
     writeln(a[i]);
     suma:=suma+a[i];
    end;
   writeln('sumata na polojitelnite chisla e ', suma);
  
  readln;
  end.
      
  

Вашият коментар