Първите трима

Да се напише програма, която позволява да се въведат броят на участниците в някакво състезание и постижението на всеки от тях (реално число). После програмата да извежда първите 3 най-добри постижения.

 

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Първите трима

 1. kaloyan каза:
  VAR a:array[1..100] of integer;
    n,i,j,swap,imin:integer;
  BEGIN
   write('Broi uchastnici: '); readln(n);
   writeln('Rezultati:');
   for i:=1 to n do
    readln(a[i]);
   for i:=1 to n-1 do begin
    imin:=i;
    for j:=i+1 to n do
     if a[j]<a[imin] then imin:=j;
    if imin<>i then begin
     swap:=a[i];
     a[i]:=a[imin];
     a[imin]:=swap;
    end;
   end;
  writeln;
  writeln('Rezultat:');
   for i:=n downto n-2 do
    writeln(a[i]);
  
  readln;
  END.    
  
  • Данаил каза:

   Вярно! Ако беше ги сортирал в намаляващ ред, тогава можеше да вземеш първите трима вместо последните трима.

   Това е едното решение. Помисли има ли решение, при което не сортираш първо целия масив. Защото сортирането на постиженията на всички участници, особено ако участниците са много, би забавило програмата, а оттам и съобщаването на победителите, за което публиката и всички участници са толкова нетърпеливи :-)

Вашият коментар