Ученици, подредени по височина

Да се напише програма, която позволява да се въведат брой ученици, имената и височината на всеки от тях и след това ги извежда, подредени по височина.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Ученици, подредени по височина

 1. kaloyan каза:
  VAR n,i,j,swap:integer;
    swap2:string;
    b:array[1..100] of integer;
    a:array[1..100] of string;
  
  BEGIN
   write('Broi uchenici: '); readln(n);
    for i:=1 to n do begin
     write('Ime: '); readln(a[i]);
     write('Visochina: '); readln(b[i]);
     writeln;
    end;
  
    for i:=1 to n do begin
     for j:=1 to n-i do begin
      if b[j]>b[j+1] then begin
       swap:=b[j];
       b[j]:=b[j+1];
       b[j+1]:=swap;
  
       swap2:=a[j];
       a[j]:=a[j+1];
       a[j+1]:=swap2;
      end;
     end;
    end;
  
    for i:=1 to n do begin
     writeln(i,'. ',a[i],': ',b[i]);
    end;
  
  readln;
  END.  
  

Вашият коментар