Изтриване на 2 думи

Да се въведе текст и дума и да се изтрият първите две срещания на тази дума

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Изтриване на 2 думи

 1. kaloyan каза:
   VAR s,d:string;
    i:integer;
  BEGIN
   write('Vavedi tekst: '); readln(s);//Въвеждаме текст и го записваме в низа S
   write('Vavedi duma: '); readln(d);//Въвеждаме думата, която ще изтрием от текста
    if pos(d,s)=0 then writeln('V teksta nqma duma ',d)//Проверяваме, дали низа D се среща поне веднъж в низа S, ако не се среща нито веднъж - отпечатваме, че в текста няма такава дума
     else
      begin
       for i:=1 to 2 do begin //Трябва да изтрием първите 2 срещания на думата, за това ни е нужен цикъл
        delete(s,pos(d,s),length(d));//Изтриваме символите които са в низа S, като започнем от позицията, на която започва низа D във низа S и изтриваме толкова на брой символи, колкото е дължината на низа D
       end;
      writeln(s);//Отпечатваме низа S
      end;
  readln;
  END.   

Вашият коментар