Изтриване на думи

Да се въведе текст и дума и да се изтрият всички срещания на тази дума в текста

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Изтриване на думи

 1. kaloyan каза:
   VAR s,d:string;
    i:integer;
  BEGIN
   write('Vavedi tekst: '); readln(s);//Въвеждаме текст в низа S
   write('Vavedi duma: '); readln(d);//Въвеждаме дума в низа D
    if pos(d,s)=0 then writeln('V teksta nqma duma ',d)//Проверядаме, дали низа D се среща в низа S, ако не се среща поне веднъж - извеждаме, че в текста няма такава дума
     else begin
    for i:=1 to length(s) do
     delete(s,pos(d,s),length(d));//Изтриваме символите които са в низа S, като започнем от позицията, на която започва низа D във низа S и изтриваме толкова на брой символи, колкото е дължината на низа D
    writeln(s);//Отпечатваме низа S
    end;
  readln;
  END.     

Вашият коментар