Палиндром

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ и  отпечатва дали той е палиндром. Палиндромът е низ, който прочетен отпред назад и отзад напред е един и същ – например капак.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Палиндром

 1. kaloyan каза:
   VAR s,s1:string;
    i:integer;
  BEGIN
   write('Vavedi niz: '); readln(s);
  s1:='';
    for i:=length(s) downto 1 do
     s1:=s1+s[i];
   if s=s1 then writeln('Napisanoto e palindrom')
    else
   writeln('Napisanoto ne e palindrom');
  
  readln;
  END.     

Вашият коментар