Брой изречения

Да се напише програма, която позволява да се въведе текст и  отпечатва от колко изречения се състои той. Изреченията се отделят едно от друго с препинателни знаци.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Брой изречения

 1. kaloyan каза:
   VAR s:string;
    i,br:integer;
  BEGIN
   write('Vavedi tekst: '); readln(s);//Въвеждаме текст в низа S
  br:=0;//Първоначално изреченията са 0
   for i:=1 to length(s) do
    if ((s[i]='.') or (s[i]='!') or (s[i]='?')) then br:=br+1;//Ако има препинателен знак, броя на изреченията се повишава с 1
   if br=0 then writeln('Dovarshi si izrechenieto!')//Ако няма препинателни знаци за край на изречение, сеизвежда съобщение
    else
   writeln('Izrecheniqta sa ',br);//Отпечатва колко изречения има
  
  readln;
  END.   
 2. Maria Cvetanova каза:
   program project1;
  var
  s:string[20];
  broi,i ,dumi:integer;
  begin
  WriteLn('Napishete neshto smisleno :');
  ReadLn(s);
  Dumi=0;
  Broi=0;
   for i:=1 to Length (s) do
   begin
    if (s[i]=' ') then dumi:= dumi+1 ;
    if ((s[i]>='A') and (s[i]<='Z'))or((s[i]>='a') and (s[i]<='z'))then
     broi:=broi+1 ;
   end;
   WriteLn('Broq na dumite sa:' dumi);
   WriteLm('Broq na bukvite sa:' broi);
   Readln;
  end.
         
 3. Lubomir Dizela каза:
   program Project1;
  var
    p:string;
    i, br: integer;
  begin
  WriteLn('Vuvedete izrecheniq');
  ReadLn(p);
  br:=0;
  for i:=1 to Length(p) do
  if ((p[i]='.') or(p[i]='!') or (p[i]='?')) then br:=br+1;
  if br=0 then WriteLn('Nqma dovursheni izrecheniq');
  if br>0 then WriteLn('Broqt izrecheniq e - ', br);
  ReadLn;
  end.               

Вашият коментар