Валиден идентификатор

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валиден идентификатор (валиден идентификатор започва с латинска буква или долна черта и съдържа латиски букви, цифри и долна черта).

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Валиден идентификатор

 1. kaloyan каза:
   VAR s:string;
  
  BEGIN
   write('Vavedi niz: '); readln(s);
    if ((s[1]<>'_') and ((s[1]<'A') or (s[1]>'z'))) then writeln('Nevaliden identifikator')//<A или >z, защото ASKII кодовете са им така подредени
     else
    writeln('Identifikatora e validen');
  
  readln;
  END. 

Вашият коментар