Дали е цяло число

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ, и после проверява дали въведеното е валидно цяло число без знак. Ако не е, да извежда на коя позиция е невалидния символ.

Подсказка: Валидното цяло число без знак съдържа само цифри.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Дали е цяло число

 1. kaloyan каза:
   VAR s:string;
    r,err:integer;
  
  BEGIN
   write('Vavedi chislo: '); readln(s);
    val(s,r,err);
   if err=0 then writeln('Napicanoto e cqlo chislo')
    else
   writeln('Napisanoto ne e cqlo chislo, nevaliden simvol: ',s[err]);
  
  readln;
  END.  

Вашият коментар