Валиден идентификатор

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валиден идентификатор (валиден идентификатор започва с латинска буква или долна черта и съдържа латиски букви, цифри и долна черта).

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар