Проверки за точка

Напишете функции и процедури, които по координатите (X, Y) на точка от равнината определят:

 • дали точката лежи на някоя от осите
 • в кой квадрант се намира
 • разстоянието от нея до координатната ос
 • дали съвпада с друга точка, чиито координати също са подадени като параметър

Да се направи главна програма, която тества тези процедури и функции.

Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Проверки за точка

 1. kaloyan каза:
  procedure Vavedi(out x,y:integer);
   begin
    Write('Vavedi X: '); readln(x);
    Write('Vavedi Y: '); readln(y);
   end;
  
  function Na_abs_or(const x,y:integer):string;
   begin
    if ((x=0) and (y=0)) then result:=''
     else
    if x=0 then result:='Tochkata leji na ordinatata'
     else
    if y=0 then result:='Tochkata leji na abscisata'
     else
    if ((x<>0) and (y<>0)) then result:='Tochkata ne leji na abscisata ili ordinatata'
   end;
  
  function Kvadrant(const x,y:integer):string;
   begin
    if ((x>0) and (y>0)) then result:='I kvadrant'
     else
    if ((x<0) and (y>0)) then result:='II kvadrant'
     else
    if ((x<0) and (y<0)) then result:='III kvadrant'
     else
    if ((x>0) and (y<0)) then result:='IV kvadrant'
     else
    if ((x=0) and (y=0)) then result:='Tochkata e v centara na koordinatnata sistema';
   end;
  
  function Savpada_li_s_dr_tochka(const a,b,x,y:integer):string;
   begin
    writeln('(a;b)=','(',a,';',b,')');
    writeln('(x;y)=','(',x,';',y,')');
    if ((a=x) and (b=y)) then result:='Tochkata (a;b) ne savpada s tochkata (x;y)'
     else
    if ((a<>x) or (b<>y)) then result:='Tochkata (a;b) ne savpada s tochkata (x;y)';
   end;
  
  VAR x,y,a,b:integer;
  BEGIN
  a:=3;
  b:=5;
   Vavedi(x,y);
   writeln(Na_abs_or(x,y));
   writeln(Kvadrant(x,y));
   writeln(Savpada_li_s_dr_tochka(a,b,x,y));
  
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Браво! Добре си се ориентирал какво трябва да се подаде като параметри и какво да се върне като резултат; и изчисленията във функциите ти са верни. Има обаче нещо, което не сме обсъждали: обикновено функциите се ползват не за отпечатване, а за обработки в главната програма. И (тъй като да се проверяват низове е по-трудно) е по-удачно функциите да връщат като резултат тип integer или изброим тип, а евентуалното отпечатване да се прави в главната програма. Така функциите стават по-универсални и могат да се ползват както за отпечатване, така и за обработка на данни. Ето как ще изглежда програмата ти, реализирана по този начин (направил съм само първата функция, за останалите е аналогично):

   procedure Vavedi(out x,y:integer);
    begin
     Write('Vavedi X: '); readln(x);
     Write('Vavedi Y: '); readln(y);
    end;
   
   function Na_abs_or(const x,y:integer): integer;
    begin
     if ((x=0) and (y=0)) then result:= 0 // Tochkata e v centara
      else
     if x=0 then result:= 1 // Tochkata leji na ordinatata
      else
     if y=0 then result:= 2 // Tochkata leji na abscisata
      else
     result:= 4; // Tochkata ne leji na abscisata ili ordinatata
    end;
   
   function Kvadrant(const x,y:integer):string;
    begin
     if ((x>0) and (y>0)) then result:='I kvadrant'
      else
     if ((x<0) and (y>0)) then result:='II kvadrant'
      else
     if ((x<0) and (y<0)) then result:='III kvadrant'
      else
     if ((x>0) and (y<0)) then result:='IV kvadrant'
      else
     if ((x=0) and (y=0)) then result:='Tochkata e v centara na koordinatnata sistema';
    end;
   
   function Savpada_li_s_dr_tochka(const a,b,x,y:integer):string;
    begin
     writeln('(a;b)=','(',a,';',b,')');
     writeln('(x;y)=','(',x,';',y,')');
     if ((a=x) and (b=y)) then result:='Tochkata (a;b) ne savpada s tochkata (x;y)'
      else
     if ((a<>x) or (b<>y)) then result:='Tochkata (a;b) ne savpada s tochkata (x;y)';
    end;
   
   VAR x,y,a,b:integer;
   BEGIN
   a:=3;
   b:=5;
    Vavedi(x,y);
    // обработваме резултата, връщан от функцията
    case Na_abs_or(x,y) of
    0: WriteLn('Tochkata leji i na abcisata, i na ordinatata - v centura e :-)');
    1: WriteLn('Tochkata leji na ordinatata');
    2: WriteLn('Tochkata leji na abscisata');
    4: WriteLn('Tochkata ne leji na abscisata ili ordinatata');
    end;
   
    writeln(Kvadrant(x,y));
    writeln(Savpada_li_s_dr_tochka(a,b,x,y));
   
   readln;
   END.

   Изглежда че така е повече писане, но ако тази функция се използва на стотина места и на 95 от тях – за проверка, а не за отпечатване, се указва, че това е по-удачен начин. Ако е само за отпечатване, тогава и така както си го направил е удачно.

Вашият коментар