Работа с точки

Напишете функции и процедури за работа с точки от равнината, позволяващи следното:

 • въвеждане на координатите на точка от клавиатурата
 • отпечатване на координатите на точка на екрана
 • намиране на огледалната на дадена точка спрямо X оста
 • намиране на огледалната на дадена точка спрямо Y оста

Да се направи главна програма, която тества тези функции и процедури.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Работа с точки

 1. kaloyan каза:
  procedure Vavedi(out x,y:integer);
   begin
    write('Vavedi x: '); readln(x);
    write('Vavedi y: '); readln(y);
   end;
  
  procedure Koordinati(const x,y:integer);
   begin
    writeln('(',x,';',y,')');
   end;
  
  procedure Ogledalna_X(const x,y:integer);
   begin
    writeln('(',x*-1,';',y,')');
   end;
  
  procedure Ogledalna_Y(const x,y:integer);
   begin
    writeln('(',x,';',y*-1,')');
   end;
  
  VAR x,y:integer;
  BEGIN
   Vavedi(x,y);
   Koordinati(x,y);
   Ogledalna_X(x,y);
   Ogledalna_Y(x,y);
  readln;
  END.

Вашият коментар