Сума и произведение на числа до N

Да се направи функция, която пресмята сумата на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи функция, която пресмята произведението на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи програма, която позволява въвеждане на числo и отпечатва S=(1+2+3+…+N)/(1*2*3*…*N), като ползва функциите.

Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Сума и произведение на числа до N

 1. krisizdravi95 каза:
  using namespace std;
  
  int suma(int n)
  {  int suma=0;
    while(n!=0) 
    { 
    suma+=n;
    n--;
  }
  return suma;
  }
  int proizv(int p)
  {
    int proizv=1;
    while(p!=0)
    { proizv*=p;
    p--;
  }
      return proizv;
    }
  double S(int n)
  {
    double s=double(suma(n))/double(proizv(n));
    return s;
  }
    
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {int N;
  cout<<"Vuvedete chislo: ";
  cin>>N;
  cout<<"Sumata na chislata do N (vkl.) e: "<<suma(N)<<endl;
  cout<<"Proizvedenieto na chislata ot 1 do N (vkl.) e: "<<proizv(N)<<endl;
  cout<<"Chastnoto na gornite suma i proizvedenie e: "<<setprecision(3)<<S(N)<<endl;
   
  
  • Данаил каза:

   Както винаги – лаконична :-) Кратко, ясно и .. вярно. Ако искаш още по кратък запис на функциите, C++ позволява да я запишеш и така:

   int suma(int )
   {  int suma=0;
     while(n) suma+=n--;
     return n;
   }

   Но твоят запис определено е по-прегледен и затова (според мен) – за предпочитане.

Вашият коментар