Проверки за точка

Напишете функции и процедури, които по координатите (X, Y) на точка от равнината определят:

 • дали точката лежи на някоя от осите
 • дали съвпада с друга точка, чиито координати също са подадени като параметър
 • в кой квадрант се намира точката

Да се направи главна програма, която тества тези процедури и функции.

Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Проверки за точка

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Proverka_os(int x, int y){
    if ((x==0)||(y==0)) return 1;
    else return 0;
    }
  
  int Suwpadenie(int x, int y, int x1, int y1){
    if ((x==x1)&&(y==y1)) return 1;
    else return 0;
    }
  
  int Kwadrant (int x, int y){
      if (x>0)
        if (y>0) return 1;
        else return 4;
      if (x<0)
        if (y>0) return 2;
        else return 3;
      }
  
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int x, y, x1, y1;
    cout<<"Purwi koordinati(x, y): ";
    cin>>x>>y;
    if (Proverka_os(x, y)) cout<<"Suwpada s os\n";
      else
      { 
        cout<<"Ne suwpada s os\n";
        cout<<"Tochkata se namira w ";
    
        switch (Kwadrant(x, y))
        {
          case 1:cout<<"I"; break;
          case 2:cout<<"II"; break;
          case 3:cout<<"III"; break;
          case 4:cout<<"IV"; break;
        }
        
        cout<<" kwadrant\n";
      }
        
    cout<<"Wtori koordinati(x, y): ";
    cin>>x1>>y1;
    if (Suwpadenie(x, y, x1, y1)) cout<<"Suwpadat!!\n";
      else
      {
        cout<<"Ne suwpadat ";
        if (Kwadrant(x, y)==Kwadrant(x1, y1)) cout <<"no lejat w edin kwadrant\n";
        else cout<<"i ne lejat w edin kwadrant\n";
      }
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  • Данаил каза:

   Интересно решение и добре подредени проверки, браво! Но функцията, връщаща в кой квадрант е точката е добре да съдържа в себе си код за проверка дали точката лежи на оста. В противен случай ще зависи от това за какви стойности е извикана дали ще върне верен резултат или не. Човек, който реши да ползва функцията, ще трябва преди да я извика винаги да се сеща да проверява дали точката не лежи на някоя от осите. А казахме, че функцията трябва да е самостоятелна и да може да се ползва лесно многократно.

   Първите две функции може да връщат тип bool, ето така:

   bool Proverka_os(int x, int y){
     return ((x==0)||(y==0));
     }
    
   bool Suwpadenie(int x, int y, int x1, int y1){
     return ((x==x1)&&(y==y1));
     }
 2. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  bool os(int x, int y){
    bool os=0;
    if(x==0)
      os=1;
    if(y==0)
      os=1;
      return os;
      }
  bool suv(int x1,int x2,int y1, int y2){
   bool suv=0;
     if((x1==x2)&&(y1==y2))
      suv=1;
      return suv;
      }
  int kv(int x,int y){
  
  int kv=0;
    if((x>0)&&(y>0))
    kv=1;
    if((x<0)&&(y>0))
    kv=2;
    if((x<0)&&(y<0))
    kv=3;
    if((x>0)&&(y<0))
    kv=4;
    return kv;
    }
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int x1,x2,y1,y2;
    cin>>x1>>x2>>y1>>y2;
    if(os(x1,y1)>0)
        cout<<"leji na os"<<endl;
    else  cout<<"NE leji na os"<<endl;
    if(suv(x1,x2,y1,y2)>0)
    cout<<"dvata parametura suvpadat"<<endl;
    else cout<<"ne suvpadat"<<endl;
    cout<<"Parametura se namira v "<<kv(x1,y1)<<" kvadrant"<<endl;
         
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар