Проверка на символ и изречение

Да се направят функции, които проверяват дали даден символ е:

 • главна латинска буква
 • латинска буква
 • арабска цифра
 • препинателен знак

Да се направи главна програма, която тества тези функции.

По желание: Да се направи програма, която да проверява дали изречение, въведено от клавиатурата отговаря на следните правила:

 1. Започва с главна буква
 2. Съдържа поне една дума
 3. Не съдържа цифри
 4. Завършва с препинателен знак
Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Проверка на символ и изречение

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <cstring>
  #include <cctype>
  using namespace std;
  
  int check(char *str)
  {
    if ((str[0]>='A')&&(str[0]<='Z'))
    {
      int i=0;
      bool interwal=false;
      for (;str[i]!='\0';i++)
      {
       if(!str[i]==' ') interwal=true;
       if (isdigit(str[i])) return 0;
      }
      
      if (((str[i-1]=='.')||(str[i-1]=='!')||(str[i-1]=='?'))&&(interwal)) return 1;
      else return 0;
    }
    else return 0;
  }
  
  
  
  
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char str[255];
    cin.getline(str, 255);
    if (check(str)) cout<<"WALIDEN!"<<endl;
    else cout<<"NEWALIDEN!"<<endl;   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  • Данаил каза:

   Вярно, но в условието пише да се направят отделни функции за всяко нещо, а не една обща. А и като са отделни, ще са по-универсални и ще може да се ползват и на други места. Другото е, че името на променливата interwal е малко заблуждаващо – би трябвало да се казва ima_duma или нещо подобно. Дори мислех, че имате грешка (и сам се учудих на това :-), но после проследих кода и видях, че само името на променливата е подвеждащо…

 2. kaloyan каза:
  function glavna_latinska(ch:char):boolean;
  begin
   result:=((ch>='A') and (ch<='Z'));
  end;
  
  function latinska_bukva(ch:char):boolean;
  begin
   result:=((ch>='A') and (ch<='z'));
  end;
  
  function cifra(ch:char):boolean;
  begin
   result:=((ch>='0') and (ch<='9'));
  end;
  
  function prepinatelen_znak(ch:char):boolean;
  begin
   result:=((ch='.') or (ch='?') or (ch='!'));
  end;
  
  VAR ch:char;
  BEGIN
  write('Vavedi simvol: '); readln(ch);
  writeln('Simvola e: ');
   if glavna_latinska(ch) then writeln(' Glavna latinska bukva');
   if latinska_bukva(ch) then writeln(' Latinska bukva');
   if cifra(ch) then writeln(' Arabska cifra');
   if prepinatelen_znak(ch) then writeln(' Prepinatelen znak');
  
  readln;
  END.

Вашият коментар