Дали е извън интервала

Напишете функция, която по дадени число X и интервал [A, B) определя дали числото Х е извън интервала [A, B).

По желание: Да се организира главната програма така, че да позволява тестване на функцията за повече от едно число.

Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Дали е извън интервала

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  bool IzvunIntervala(int x, int a, int b) // деклариране на функцията
  {
   if ((x >= a) && (x < b))
    return false;       // връщане на резултат от функцията
   else return true;      // връщане на резултат от функцията
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int a, b, x;
   cout<< "vavedete a i b:";
   cin>>a>>b;
   do {             // за да има повторно въвеждане
    cout<<"vavedete x:";
    cin>>x;
    bool resultat = IzvunIntervala(x, a, b); // извикване на функцията
    if (resultat) 
     cout<<"Izvun intervala e!\n";
    else cout<<"V intervala e!\n";
  } while (x>0);
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 2. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void cifra(int a,int b, int x) {
   if(a<b)
      if((x>=a)&&(x<b))
        cout<<"Namira se v intervala"<<endl;
      else cout<<"ne se namira v intervala"<<endl;
   if(a>b)
      if((x<=a)&&(x>b))
        cout<<"Namira se v intervala"<<endl;
      else cout<<"ne se namira v intervala"<<endl;
      }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,x;
    cout<<"4islata sa: ";
    cin>>a>>b>>x;
    cifra(a, b, x);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. kr1stiqn1995 каза:
  using namespace std;
  
  void ProverkaZaInterval(int X ,int a ,int b)
  {
   if((X>=a)&&(X<b))
    cout<<"Da"<<endl;
    else cout<<"Nope"<<endl;
  }
       
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
    int X,a,b;
    cin>>a>>b;
    cin>>X;
    ProverkaZaInterval(X,a,b);
    
    
    system("PAUSE");
  
 4. kaloyan каза:

  Не съм сигурен дали така трябва да се направи

  function interval(a,b,x:integer):boolean;
  begin
   if ((x>=a) and (x<b)) then result:=false
    else result:=true;
  end;
  
  VAR a,b,x:integer;
  begin
  write('Vavedi interval: '); readln(a,b);
  while true do begin
   write('x= '); readln(x);
   if interval(a,b,x) then writeln(x,' e izvan intervala')
   else writeln(x,' e v intervala');
  end;
  end.     

Вашият коментар