* Линейно и квадратно уравнение

Да се напишат функции за пресмятане на корените на линейно и квадратно уравнение.

Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to * Линейно и квадратно уравнение

 1. kaloyan каза:
  VAR x,x2:real;
  
  function lineino(a,b:integer):integer;
  begin
   if a=0 then
    if b=0 then
     result:=0//Всяко x е решение
    else result:=1//Няма решение
   else
   begin
    result:=2;//има решение
    x:=-b/a;
   end;
  end;
  
  function kvadratno(a,b,c:integer):integer;
  var D:integer;
  begin
   D:=b*b-4*a*c;
    if D<0 then result:=0//Уравнението няма реални корени
     else
    if D=0 then begin
     result:=1;//Уравнението има един реален корен
     x:=-b/2*a;
    end
     else
    begin
     result:=2;//Уравнението има два реални корена
     x:=(-b+sqrt(D))/(2*a);
     x2:=(-b-sqrt(D))/(2*a);
    end;
  end;
  
  VAR a,b,c:integer;
  BEGIN
  write('Vavedi a,b i c: '); readln(a,b,c);
  //Линейното уравнение
   if lineino(a,b)=0 then writeln('Vsqko x e reshenie')
    else
   if lineino(a,b)=1 then writeln('Nqma reshenie')
    else writeln('x=',x:0:2);
  //Квадратното уравнение
   if kvadratno(a,b,c)=0 then writeln('Uravnenieto nqma realni koreni')
    else
   if kvadratno(a,b,c)=1 then writeln('x1:=',x:0:2)
    else
   if kvadratno(a,b,c)=2 then begin
    writeln('x1=',x:0:2);
    writeln('x2=',x2:0:2);
   end;
  
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Функциите са по принцип верни, сетил си се да разгледаш всички случаи, браво! Само че 1) е по-удачно корените да се връщат като изходящи параметри, а не чрез глобални променливи и 2) функциите за линейно и квадратно уравнение да се викат еднократно и после да се ползва резултата им, а не пак и пак да ги извикваш във всеки if.

 2. marant каза:
   
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  
  int kv(int a, int b, int c,double &x1, double &x2){
  int D;
     D=(b*b)-4*a*c;
          if(D<0){
              return 0;
              }
          if(D==0){
              x1=((-b)/(2*a));
              return 1;
              }
          if(D<0){
             x1=(-b+(sqrt(D)))/(2*a);
             x2=(-b-(sqrt(D)))/(2*a);
             return 2;
             
             }
  }
  int lin(int a, int b, double &x) { x=0;
      if(a==0){
        if(b==0){
          return 0; //vsqko x e reshenie
        }
      
        else return 1; //nqma reshenie
      }
      else { x=-b/a; return 2;} //ima reshenie 
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,c;
    double x1,x2;
      cout<<"Vuvedi 4islata a,b,c: ";
      cin>>a>>b>>c;
    if(a==0)
      cout<<"ima : "<<lin(b, c, x1)<<" resheniq i to e:"<<x1<<endl;
    else {
      int br=kv(a, b, c, x1 ,x2);
      if(br==0){
        cout<<"Nqma re6enie."<<endl;
           }
      if(br==1){
        cout<<"ima 1 reshenie i to e: "<<x1<<endl;
           }
      if(br==2){
        cout<<"ima 2 resheniq i te sa: "<<x1<<" "<<x2<<endl;  
           }
      }
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  
  • Данаил каза:

   Браво, решение като по учебник! Само за случаите, в които се получава линейно уравнение и няма решение или всяко x е решение трябва малко да шлифоваш какво ще се отпечатва в main функцията.

Вашият коментар