Степен на число

Да се напише програма, която при подадено реално число x и естествено число n пресмята x на степен n.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Степен на число

 1. Adrian каза:
   double x;
    int stepen, chislo, n;
     
     cout<< " Vavedi chislo : ";
     cin>> x;
     cout<< " Vavedi stepen : ";
     cin>> n;
     if (n == 0)
     cout << x << " na stepen " << n << "= 1";
     else   
     chislo = 1;
     while (n!=0) 
     {
        chislo=chislo*x;
        n = n-1;
        
     }
     cout << " Chisloto e : "<<chislo<<endl;
     
 2. Nadq каза:
     double p=1,x;
      int n,br;
     cout<<"vuvedete realno chislo :";
     cin>>x;
      cout<<"vuvedete stepen :";
      cin>>n;
     for (br=1;br<=n;br++) 
     p*=x; 
       cout<<p<<endl; 
  

Вашият коментар