Следващото число на Фибоначи

Редицата 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…. в която всяко следващо число е сума от предходните две, се нарича редица на Фибоначи. Напишете програма, която при въвеждане на число намира най-близкото число на Фибоначи, което е по-голямо от даденото. Например – при вход 13 или 20 трябва да изведе 21.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар