N-тото число на Фибоначи

Редицата 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…. в която всяко следващо число е сума от предходните две, се нарича редица на Фибоначи. Напишете програма, която при въвеждане на N намира N-тото по ред число на Фибоначи. Например – при вход 7 трябва да изведе 13.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар