Брой на топлите дни напоследък

Да се напише програма, която позволява да се въведе среднодневната температура за N на брой дни назад и отпечатва:

  1. броят на топлите дни
  2. средната температура за периода
  3. дали е по-скоро топло или по-скоро студено (т.е. дали топлите дни са повече от студените или обратно)
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар