Оценки от контролни

10 ученици направили контролно. Учителят им е съобщил резултатите. Да се напише програма, която позволява да се въведат оценките им и отпечатва:

 1. броят на отличните оценки
 2. има ли двойки сред оценките
 3. най-ниската оценка
 4. средния успех на класа
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Оценки от контролни

 1. Боряна каза:
  program ocenki_Alya_Bori;
  var
   ocenka, i, br, min: integer;
   ima: boolean;
   sr: real;
  begin
   br:=0;
   ima:=false;
   sr:=0;
   Write('Vavedi 1 ocenka:');
    ReadLn(ocenka);
    if ocenka=6 then
      br:=br+1;
    if ocenka=2 then
      ima:=true;
    min:=ocenka;
    sr:=sr+ocenka;
  
    for i:=2 to 10 do begin
    Write('Vavedi ', i, ' ocenka:');
    ReadLn(ocenka);
    if ocenka=6 then
      br:=br+1;
    if ocenka=2 then
      ima:=true;
    if (ocenka<min) then
      min:=min;
    sr:=sr+ocenka;
   end;
   sr:=sr/10;
   WriteLn('Broiat na 6-icite e ', br);
   if ima then WriteLn('Ima i dvoiki.');
   WriteLn('Nai-niskata ocenka e ', min);
   WriteLn('Srednia uspeh e ', sr:4:2);
   ReadLn;
  end.
   
 2. svetlieti каза:
  program project1;
  var
   i, broiotlichniocenki, min, ocenki,suma: integer;
   dvoiki: boolean;
   sredenuspeh:real;
  begin
   Writeln('Vavedi ocenkite');
   broiotlichniocenki:=0;
   suma:=0;
   dvoiki:=false;
   min:=6;
   for i:= 1 to 10 do
    begin
     Readln(ocenki);
     if ocenki=6 then
       broiotlichniocenki:=broiotlichniocenki+1;
     if ocenki=2 then
       dvoiki:=true;
     if ocenki<min then
       min:=ocenki;
     suma:=suma+ocenki;
    end;
   sredenuspeh:=suma/10;
   Writeln('Broqt na otlichnite ocenki e: ',broiotlichniocenki);
   Writeln('Dvoiki ima li: ',dvoiki);
   Writeln('Nai-niskata ocenka e: ',min);
   Writeln('Sredniq uspeh e: ',sredenuspeh:5:2);
   Readln;
  
  end.  
  

Вашият коментар