Отпечатване на числа до N

Да се напише програма, която чрез цикъл while отпечатва:

 1. всички цели числа от 1 до N
 2. всички положителни четни числа, п0-малки от N
 3. всички числа, кратни на 5, които са п0-малки от N
 4. всички числа, кратни на X, които са п0-малки от N
 5. всички степени на X, които са п0-малки от N
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Отпечатване на числа до N

 1. Боряна каза:
  program chisloN;
  var
   N, chislo, x, stepen: integer;
  begin
   Write('Vavedete N:');
   ReadLn(N);
   chislo:=1;
  
   WriteLn('Tova sa chislata mejdu 1 i ', N, ':');
   while chislo<N do begin
    WriteLn(chislo);
    chislo:=chislo+1;
   end;
  
   chislo:=2; 
   WriteLn('Pologitelnite chetni chisla, po-malki ot ', N, ' sa:');
   while chislo<N do begin
    WriteLn(chislo);
    chislo:=chislo+2;
   end;
  
   chislo:=5;
   WriteLn('Chislata, kratni na 5 i po-malki ot ', N, ' sa:');
   while chislo<N do begin
    WriteLn(chislo);
    chislo:=chislo+5;
   end;
  
   Write('Vavedete chislo x:');
   ReadLn(x);
   chislo:=x;
   WriteLn('Chislata, kratni na ', x, ' i po-malki ot ', N, ' sa:');
   while chislo<N do begin
    WriteLn(chislo);
    chislo:=chislo+x;
   end;
  
   stepen:=x;
   WriteLn('Stepenite na ', x, ', po-malki ot ', N, ' sa:');
   while stepen<N do begin
    WriteLn(stepen);
    stepen:=stepen*x;
   end;
  
   ReadLn;
  end.
   
 2. viktoria каза:
  program Project1;
  var
   N,chislo:integer;
  begin
   chislo:=2;
   WriteLn('vavedete N=');
   ReadLn(N);
   while chislo<=N do begin
   WriteLn(chislo);
   chislo:=chislo+2;
   end;
   WriteLn('stiga tolkova');
   ReadLn;
  end.
     
 3. eli каза:
  var
   N, chislo:integer;
  begin
   WriteLn ('vavedete N:');
   ReadLn (N);
   chislo:= 1;
   while chislo <= N do begin
    writeLn (chislo);
    chislo:= chislo+1;
   end;
   WriteLN ('Gotovo!');
   ReadLn;
  end.    
  
 4. eli каза:
  program project5;
  var
   chislo, N: integer;
  begin
   Write ('vavedete N:');
   ReadLn (N);
   chislo:=2;
   while chislo <=N do begin
    WriteLn (chislo);
    chislo:= chislo + 2;
   end;
   WriteLn ('Gotovo');
   ReadLn;
  end.    
  
 5. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var // деклариране на променливи
   N,chislo:integer; // променливите N,chislo са цели числа
  begin // начало
   chislo:=2; // за chislo присвояваме 2
   WriteLn('vavedete N='); // на екрана се извежда 'vavedete N=' и ни дава възможност да въведем число
   ReadLn(N); // прочита N на нов ред
   while chislo<=N do begin // докато числото е по-малко от ваведеното от нас N да се прави
   WriteLn(chislo); // на екщрана се извежда числото
   chislo:=chislo+2; // за chislo присвояваме да бъде равно на числото плюс 2
   end; // край
   WriteLn('stiga tolkova'); // на екрана се извежда 'stiga tolkova'
   ReadLn; // прочита нов ред
  end. // край 

Вашият коментар